Đaị hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ X diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/9