Yên Bái chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2