Phiên thứ hai, Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa XX: 31 đồng chí được bầu tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh khóa mới