Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX: Đồng chí Nguyễn Chương Phát tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh