Hội thảo Xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hoà, bản sắc, hạnh phúc”