Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam