Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028: Đồng chí Giàng A Câu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh