Đoàn công tác Quốc hội dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ