Đoàn công tác của Quốc hội và các đơn vị hỗ trợ trên 6,1 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại 2 huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải