Đoàn công tác thành phố Mimasaka (Nhật Bản) dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh