Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái: Làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm