Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX thành công tốt đẹp