Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1