Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ