Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, chúc Tết tại huyện Trạm Tấu