Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra, chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết