Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2024