Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, chúc mừng ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam