Báo Lai Châu kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập và xuất bản số báo đầu tiên