Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái thảo luận đánh giá nhiệm vụ công tác quý I và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền