Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập