Sư đoàn 355 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống