Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam