Yên Bái sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 21 về khu vực phòng thủ tỉnh