Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Kinh tế tiếp đà tăng trưởng