Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái: Hỏi thẳng- đáp gọn