Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia làm việc tại tỉnh Yên Bái