Yên Bái: Nhiều mặt hàng giảm giá sâu dịp Black Friday