Thành phố Yên Bái gặp mặt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP