Yên Bái xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh - Bài 3: Xây dựng nông thôn hiện đại