Phiên họp thường kỳ thành viên UBND tỉnh Yên Bái tháng 4: Quyết tâm cao nhất hoàn thành kịch bản tăng trưởng quý II