Chìa khoá mở "nút thắt" giải phóng mặt bằng ở huyện Văn Yên