Hội Nông dân Yên Bái ký hợp tác cung ứng phân bón hữu cơ với Công ty TNHH Lucavi