Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập – Phan Thanh