Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra hai dự án giao thông trọng điểm qua địa bàn huyện Văn Yên