Yên Bái phát động thi đua 60 ngày đêm thi công hoàn thành công trình cầu Giới Phiên