Động thổ xây dựng Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Yên Bái