[Video] Đoàn công tác Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đánh giá cao các cơ hội hợp tác với Yên Bái