Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Yên Bái (YCIC): Làm việc tận tâm, nâng tầm giá trị