Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ IX "Yên Bái 2023 - Hội tụ sắc màu Tây Bắc"