Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ IX tại Nghĩa Lộ: Hội thảo “Sáng tạo Kiến trúc - Lan tỏa và Hội nhập”