Hội nghị xúc tiến, kết nối đầu tư Yên Bái với các doanh nghiệp Hàn Quốc