Yên Bái tuyên dương người nộp thuế và phát động phong trào thi đua nước rút thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2023