"Cà phê doanh nhân" Yên Bái định kỳ tháng 4: Gỡ khó cho doanh nghiệp 3 địa phương vùng thấp