Yên Bái: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,05% so với cùng kỳ