Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm tại huyện Trấn Yên