Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2011 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050