Yên Bình lung linh, đặc sắc Lễ hội đèn lồng “Trung thu cho em”