Ban liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10 Yên Bái gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Sư đoàn