Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái bồi dưỡng nghiệp vụ “Kỹ năng làm video bằng điện thoại di động”